Doa Mau Makan Dalam Bahasa Batak Toba

2

Belajar Bahasa Batak Yuk – Doa mau makan atau doa sebelum makan selalu diajarkan oleh orangtua kepada anaknya. Apalagi bagi suku Batak sangat pantang apabila tidak mengawali doa saat atau hendak makan.

Berikut beberapa contoh doa makan dalam bahasa batak toba.

Orangtua: Rap ta pa hohom martangiang ma hita.
(Mari hening sejenak, kita berdoa)

Ale Amanami na di banua ginjang. Ulakhonnami do mandok tama mauliate Ho ale Tuhan, siala dilehon Ho dope di hami marsada sada hahipason mangalaosi ari ari nami sahat tu tingkion.

(Tuhan kami yang di kerajaan Surga. Berulang kali kami tetap ucapkan terima kasih kepadaMu ya Tuhan, karena Engkau masih berikan kepada kami kesehatan menjalani kegiatan kami hingga saat ini.)

Tong do hupasat hami tu Ho ale Tuhan dibagasan tingkion hata hamauliateon siala boi dope hami marpungu rap dohot keluarga dison tongtong ramoti hami ale Tuhan.

(Tetap kami menyampaikan rasa terima kasih kepadaMu Tuhan dimana saat ini kami masih berkesempatan bisa berkumpul dengan keluarga yang selalu Engkau jaga ya Tuhan.)

Dibagasan tingkion pe ale Tuhan di na rap mangalap gogo hami marhite hite sipanganon naung tupa di jolo nami, hu jalo hami ma pasupasuM ale Tuhan, asa gabe gogo dihami ni nalaho mangula angka ulaon nami marsada sada.

(Pada saat ini pun ya Tuhan, di mana kami hendak mendapatkan sumber tenaga melalui makan yang hendak kami makanan yang sudah tersedia dihadapan kami, kami siap menerima anugerah dan berkatmu agar makanan ini menjadi sumber kekuatan bagi kami masing-masing.)

Di hahurangan nami pe ale Tuhan dibagasa sadarion na naung hulaosi hami, sai Ho ma Ale Tuhan na manesa i. Amen.

(Kekurangan kesalahan kami hari inipun ya Tuhan Engkau ampunilah. Amin.

Doa Anak: Rap Martangiang ma hita.
(Mari kita Berdoa)

Tuhan dison hami marpungu rap dohot natoras nami, ima na naeng mangalap gogo hami marhite hite sipanganon dohot siinumon naung rade di jolonami. Ale Tuhan pasu pasuma sipanganon dohot siinumon nami on asa gabe gogo dohot daging di hami asa margogo hami ale Tuhan.

(Tuhan disini kami berkumpul bersama sama dengan orangtua kami, dimana sebentar lagi kami mau makan agar kami memperoleh tenaga dari makanan dan minuman yang sudah terhidang di hadapan kami. Tuhan berikanlah berkatMu melalui makanan dan minuman ini agar menjadi daging dan tenaga bagi kami.)

Pasu-pasu ma ale Tuhan nang natoras nami asa tongtong boi marmudu mudu hami angka gellengna jala ramoti ma nasida ale Tuhan na laho mangalului pancarian ni nasida dinalaho pasikolahon hami angka gellengna ale Tuhan.

(Tuhan beri berkat juga kepada kedua orangtua kami ya Tuhan, agar mereka tetap dapat menjaga dan membesarkan kami anak-anaknya, serta jaga dan berkati pekerjaan kedua orangtua kami agar tetap dapat menyekolahkan kami anak-anaknya.)

Hami pe angka ianakhon ale Tuhan godang do hasalahan nami maradophon natoras nami nang maradophon Ho Ale Tuhan. Mangido panesaan ni dosa nami ale Tuhan. Mauiate ma ale Tuhan. Amen.

(begitu juga kami anak-anaknya ya Tuhan, banyak kesalahan kami terhadap kedua orangtua kami dan juga terhadap Engkau ya Tuhan. Engkau hapuskan ya Tuhan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin.

Contoh lain doa sebelum makan di kegiatan-kegiatan misalnya pesta adat:

Ta pahohom ma, ta pasada rohanta, martangiang ma hita.
Ale Debata Tuhan nami na maringanan di banua ginjang. Dison ro do hami manopot ianakhon nami sian pangarantoan, ima na patupahon songon silas ni roha ni nasida tu natoras di luat on. Las situtu do roha nami umbege baritaon, dipatupa berenamion do songon sipalas roha ni natorasna marhite hite mangalehon sipanganon dohot siinumon aek sitio tio. Ima songon dalan ni ianakhon nami on patuduhon hamauliatehon ni nasido maradophon natoras siala naung dapotan kerejo na lehet dipangarontan ni nasida.

(Mari hening sejenak, kita satukan hati, mari kta berdoa.
Tuhan yang berada di kerajaan surga. Disini kami datang atas undangan dari anak kami dari rantau, dimana mereka mengadakan acara suka cita kepada orangtuanya ditempat ini. Kami sangat senang dan bersuka cita mendengar berita ini, bere (anak dari saudara perempuan) kami ini mengadakan acara kecil ini seperti ungkapan menyenangkan hati orangtuanya dengan bersantap bersama dikarenakan anak kami sudah sudah hidup mapan di tanah rantau.)

Anggiat ma nian lam tu tiurna angka na niula ni ianakhon namion jala lam martamba tamba ma angka na sinari na tu juloanon. Nang tarlumobi tu natoras ni ianakhon namion sai dipargogoi jala dilehon hipas ni daging dohot pingkiran asa lam martamba tamba angka las ni roha di nasida.

(Semoga semakin baik semua pekerjaan anak kami dan juga semakin bertambah rezeki dikemudian hari. Juga terkhusus bagi orangtua mereka diberi kekuatan serta kesehatan fisik dan jasmani agar keluarga ini semakin memperoleh kebahagian.)

Nuaeng pe ale Tuhan, tupa do sipanganon dohot siinumon di jolo nami na pinatupa ni ianakhon nami on, hupangido hami ma ale Tuhan mansai gomos tu adopanmu asa lehononma ale Tuhan pasu pasu mangaramoti keluarga on.

(Saat inipun Tuhan, dihadapan kami telah tersedia makanan dan minuman yang dihidangkan oleh anak kami, kami panjatkan dengan sangat kepadaMu ya Tuhan agar Engkau memberikan berkat melimpah kepada keluarga ini.)

Jolma na gale do hami Tuhan maradophon Ho, godang angka na hahurangan nami tu Ho ale Tuhan. Dison pe hu paserep ma rohanami marsomba tu Ho Tuhan nami, sai sesa ma angka dosa pangalosan nami maradophon dongan nami jolma tarlumobi ma maradophon ho ale Tuhan. Diginjang ni saluhut na hu pasahat hami parngoluon nami tu Ho ale Tuhan sai jalo ma tangiang nami on. Amen.

(Kami adalah manusia yang lemah ya Tuhan, banyak dosa dan kekusarangan kami terhadap mu ya Tuhan. Disini kami merendahkan diri menyembah kepadaMu Tuhan kami, hapuskanlah segala dosa perbuatan kami baik terhadap kami sesama manusia, bahkan juga terhadapMu ya Tuhan. Diatas segalanya kami haturkan kehidupan kami kepadaMu ya Tuhan, kiranya terima doa kami ini. Amin)

Bahasa Batak Translate kata-kata diatas:

Tangiang = doa
Martangiang = berdoa
natoras = orangtua
gelleng = kecil/ anak-anak
ianakhon = anak-anak
pasu-pasu = berkat
ramoti = berkat/ anugerah
marpungu = berkumpul
rap = bersama
sipanganon = makanan
siinumon = minuman
mangan = makan
mar(somba) = sembah/ menyembah
godang = banyak
maradophon = terhadap
mangadop = mengahadap
marmudu mudu = membesarkan/ memelihara
gogo = tenaga
hahurangan = kekurangan
sesa = hapus/ maaf
manesa = menghapuskan/ memaafkan
banua = alam (tempat)
ginjang = atas
mangido = meminta
hami = kami
mangido = meminta
marhite hite = melalui
marsada sada = masing masing
dibagasan = dalam/ saat
tama = pasti/ harus
mauliate = terima kasih
hamauliateon = ucapan terima kasih
aek = air
aek sitio tio = air segar
sianari = pencarian/ rezeki
(pa)hohom = hening
mar(inganan) = tempat/ bertempat/ tinggal
anggiat = semoga
pa(serep) = merendahkan/ rendah
pa(sahat) = sampai/ menyampaikan
sa(luhut) = semua-nya/ seluruh-nya

Demikian tips singkat tentang belajar bahasa Batak (Toba) dengan topik “Doa Mau Makan“. Tutorial belajar Bahasa Batak (Toba) ini dibuat semata-mata untuk mengingatkan kembali bahasa daerah (bahasa batak toba) agar dapat dipelajari bagi Anda yang ingin mempelajari Bahasa Batak (Toba).

Bagi Anda yang ingin mempelajari lebih lengkap selain materi diatas dengan topik yang sama yakni tentang ucapan “Doa mau makan” dalam bahasa batak, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Kami akan berusaha menyampaikan jawaban kami dalam waktu dekat pada tulisan berikutnya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.

Previous articleFestival Batak Akustik Fiesta II 2018 Kembali Di Gelar
Next articleAir Terjun Sigura-Gura Ternyata Paling Kren Di Wisata Sumatera Utara

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.