Somba Debata

0

lirik lagu somba debata.

raja siahaan ompui somba debata.
ompu na sangap na martua.
siadopan ni ompung boru lubis.
na gabe di hajolmaon jala na tarbarita i.

dua toras sian ompui pitu ma tunas nai.
targombar di tugu parsadaan.
pomparan ni somba debata.
tugu dolok na jagar na di onan raja balige i.

toras buha baju ma raja i tano.
toras paidua tuan parluhutan.

opat tunas ni ompui, tubu ni raja itano i.

marhite ombun tunas buha baju.
si paidua ma i raja hinalang.
si paitolu ma i juara monang.
si paiopat tuan pangorian.

tolu tunas ni ompu i, tubu ni tuan parluhutan.

namora itano tunas pailima.
tuan pangerlam ma si paionom.
si paipitu ma i tuan mauli.
ima tunas siampudan i.

tontong ma hita marsada roha, di punguanta ppsd.
sisada anak sisada boru, jala sada di akka ulaon i.
marsiaminan jala masitukkolan, mangeahi hamajuon i.
asa taruli pasu-pasu, pomparan ni somba debata i.

somba ma hita marhula hula, elek ma hita marboru.
manat ma hita mardongan tubu songon ajar ni ompu ta i.
sai hot ma hita marsada roha, di punguanta ppsd.
sai horas jala gabe pomparan ni somba debata i.

raja siahaan ompui somba debata.
ompu na sangap na martua.
siadopan ni ompung boru lubis.
na gabe di hajolmaon jala na tarbarita i.

dua toras sian ompui pitu ma tunas nai.
targombar di tugu parsadaan.
pomparan ni somba debata.
tugu dolok na jagar na di onan raja balige i.

toras buha baju ma raja i tano.
toras paidua tuan parluhutan.

opat tunas ni ompui, tubu ni raja itano i.

marhite ombun tunas buha baju.
si paidua ma i raja hinalang.
si paitolu ma i juara monang.
si paiopat tuan pangorian.

tolu tunas ni ompu i, tubu ni tuan parluhutan.

namora itano tunas pailima.
tuan pangerlam ma si paionom.
si paipitu ma i tuan mauli.
ima tunas siampudan i.

tontong ma hita marsada roha, di punguanta ppsd.
sisada anak sisada boru, jala sada di akka ulaon i.
marsiaminan jala masitukkolan, mangeahi hamajuon i.
asa taruli pasu-pasu, pomparan ni somba debata i.

somba ma hita marhula hula, elek ma hita marboru.
manat ma hita mardongan tubu songon ajar ni ompu ta i.
sai hot ma hita marsada roha, di punguanta ppsd.
sai horas jala gabe pomparan ni somba debata i.

Previous articleRaja Lumbangaol
Next articleHaholonga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.