lyrics – Nahinali Bakkudu

0

Nahinali bakkudu dainang bona ni bagot
Boha ma ho doli songon boni agan sodapot
Ue amang doli o among e
Boni agan sodapot lakku dope masa onan

Boha ma ho doli tarloppong ho parsombaonan
Ale amang doli o amonge
Atik parsombaonan lakku dope na pinele

Boha am ho doli
Songojn buruk2 ni rere
Ue amang doli o among e

Reff.

Mate ma ho amang doli
Mate diparalang2 an da amang
Mate diparaung aungan