Home Lirik Lagu Batak LIRIK LAGU BATAK : HALAK HITA – PUNXGOARAN

LIRIK LAGU BATAK : HALAK HITA – PUNXGOARAN

1

Halak Hita Do Hape
Tondong Ta Do Hape
Kedan Ta Do Hape
Sahuta Ta Do Hape

Songon Na Asing Pardalanna
Asing Pamerengna
Oi Oi Oi
Songon Na Asing Pardalanna
Asing Pamerengna
Oi Oi Oi
Songon Na Asing Pardalanna
Asing Pamerengna
Oi Oi Oi
Songon Na Asing Pardalanna
Asing Pamerengna
Oi Oi Oi

Ise Goarmu
Aha Margamu
Horas Ba Horas
Ise Goarmu
Aha Margamu
Horas Ba Horas

Mardongan, Marappara, Maranggi, Mariboto
Mardomu Ma Sude Hita Na Poso On
Parmedan Nang Partoba
Parsiantar, Partarutung, Porsea, Balige
Sai Horas Ma Sude

Songon Na Asing Pardalanna
Asing Pamerengna
Oi Oi Oi
Songon Na Asing Pardalanna
Asing Pamerengna
Oi Oi Oi

Ise Goarmu
Aha Margamu
Horas Ba Horas
Ise Goarmu
Aha Margamu
Horas Ba Horas

Mardongan, Marappara, Maranggi, Mariboto
Mardomu Ma Sude Hita Na Poso On
Parmedan Nang Partoba
Parsiantar, Partarutung, Porsea, Balige
Sai Horas Ma Sude

Mardongan, Marappara, Maranggi, Mariboto
Marsada Ma Sude Hita Bangso Batak On
Parmedan Nang Partoba
Parsiantar, Partarutung, Porsea, Balige
Sai Horas Ma Sude

Halak Hita Do Hape
Tondong Ta Do Hape
Kedan Ta Do Hape
Sahuta Ta Do Hape

Halak Hita Do Hape
Tondong Ta Do Hape
Kedan Ta Do Hape
Sahuta Ta Do Hape

Live Video: HALAK HITA PUNXGOARAN

Visit Huta 2011

1 COMMENT

Leave a Reply